Podmínky nároku na předčasný důchod

Úterý, 26 Říjen 2010 12:55
Tisk

Dosažený věk

Aby Vám vznikl nárok na předčasný důchod, musíte dosáhnout rozhodného věku. Muži i ženy odchází do důchodu (i předčasného) jinak, záleží také na počtu vychovaných dětí. Aby to nebylo tak jednoduché záleží, jestli jste se narodili před rokem 1936, během let 1936 - 1977, nebo po roce 1977.

Narození před rokem 1936: Muži mohou odejít do řádného důchodu v 60ti letech, do předčasného důchodu o tři roky dříve. Ženy podle počtu vychovaných dětí.

Narození po roce 1977: Muži i ženy odchází do řádného důchodu v 67 letech a později. U ženy se již nebere ohled na počet vychovaných dětí. Navíc se u můžu i žen důchodový věk prodlužuje nad 67 let, a to o počet měsíců, který je roven dvojnásobku rozdílu mezi rokem narozením a rokem 1977. Například pro narozeného v roce 1980 se přičítá k důchodovému věku 67 let 2x3 (6) měsíců. Zákon o důchodovém pojištění momentálně (červenec 2015) neobsahuje strop důchodového věku. Dochází tak k paradoxní situaci, například lidé narození 1.1.2015 mohou do řádného důchodu odejít ve věku 73 let + 4 měsíce a narození 1.1.2050 (pokud se zákon nezmění) ve věku 79 let a 2 měsíce. Člověk narozený 1.1.2175 půjde do řádného důchodu až dosažením 100 let :-).

Pro narozené v letech 1936 - 1977 dochází k postupnému vyrovnávání důchodového věku mezi muži a ženami. Pro toto období uvádíme podrobnou tabulku.

Odpracované roky

Další podmínkou, aby Vám vznikl nárok na předčasný důchod je počet let pojištění (práce, studium, péče o dítě, atd.). Tento údaj je závislý na roce, ve kterém požádáte o přiznání důchodu. Opět uvádíme v tabulce.

Aktualizováno Úterý, 28 Červenec 2015 14:46