Kde podat žádost o předčasný důchod?

Čtvrtek, 28 Říjen 2010 14:14
Tisk

Kde podávám žádost o předčasný důchod?

Žádost o předčasný důchod se podává na okresní správě sociálního zabezpečení, která je příslušná Vašemu bydlišti. Žádost se podává na předepsaném tiskopise.