Přiznání předčasného důchodu zpětně

Čtvrtek, 28 Říjen 2010 14:08
Tisk

Jak dlouho trvá než ČSSZ rozhodne o přiznání předčasného důchodu?

ČSSZ má lhůtu na rozhodnutí o přiznání důchodu 90 dní pro standardní případy. Pokud je výpočet Vašeho důchodu složitý, je možné, že se lhůta prodlouží. Zákon nestanovuje pro tyto případy žádnou lhůtu. Důchody nevyplacené za období, za které Vám náležely (např. trvalo řízení o přiznání důchodu), Vám budou doplaceny zpětně.