Kdy podat žádost o předčasný důchod?

Čtvrtek, 28 Říjen 2010 13:15
Tisk

Kdy je možné si podat žádost o předčasný důchod?

Žádost lze podat nejdříve čtyři měsíce před dnem, od kterého přiznání důchodu požadujete. Podáte-li žádost během pátého měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu, přeruší ČSSZ řízení a pokračuje v něm od prvního dne, kdy lze žádost podat. Je-li žádost podána ještě dříve, ČSSZ řízení zastaví. Nevyplacené důchody, které Vám náleží ode dne přiznání důchodu, Vám budou vyplaceny zpětně.